Huisregels

MUZIEKFEEST LEKKERKERK VRIJDAG 5 JUNI EN ZATERDAG 6 JUNI 2020

 

WAT ERG BELANGRIJK IS OM TE WETEN. DIT STAAT OOK OP UW TICKET.

 

BIER IS OM TE DRINKEN. WIJ GAAN WAT TEGEN DRANKGOOIEN DOEN!!

De passe-partoutkoper/bezoeker van het Muziekfeest Lekkerkerk 2020 verklaart zich bekend en akkoord met de huisregels en zal zich daaraan houden. Voorts zal koper/bezoeker zich onthouden van het gooien/werpen van bier, dranken of enige andere voorwerpen van welke aard dan ook richting het podium met het kennelijke doel de optredende artiest te raken of in diens richting te werpen. De organisator is bij overtreding van dit verbod gerechtigd de koper/bezoeker terstond van de evenementlocatie te doen verwijderen en verwijderd te houden zonder koper/bezoeker restitutie van het entreegeld of vergoeding van enige andere schade kan verlangen.

De organisator is voorts bij overtreding van voormeld verbod gerechtigd, zonder ingebrekestelling, een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete te verhalen op koper/bezoeker van € 5.000,00 (zegge vijfduizend euro) of een hoger bedrag indien de daadwerkelijke schade door de organisator hoger blijkt (waaronder uitdrukkelijk, maar niet beperkt tot, de schade als gevolg van het staken van het optreden van de betreffende artiest, zijnde de prijs van inhuur (gage) van de artiest, omzetderving en/of reputatieschade).

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

De passe-partoutkoper/bezoeker van Muziekfeest Lekkerkerk 2020 sluit een overeenkomst met organisator door verkrijging van een ticket en/of betreding van de locatie. Hierdoor verleent de koper/bezoeker toestemming en/of is de koper/bezoeker zich bewust dat door of namens organisator in het kader van de openbare orde, toezicht en veiligheid van personen en eigendommen dat er videobeelden gemaakt worden van de bezoeker. Deze persoonsgegevens worden verzameld, vastgelegd en verwerkt door de organisatie en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel. Intrekking van onderhavige toestemming na het sluiten van deze transactie geeft geen recht tot restitutie van enig bedrag aan bezoeker.

 

TEVENS:
1.UW TOEGANGSTICKETS. BANDJE BIJ DE DEUR
Bij uw aankoop van de passe-partout krijgt u 1 kaart. Deze toegangskaart is verdeeld in 2 helften. De datum van de betreffende feestdag staat op hun deel. Aan elk deel zit weer een controlestrook die er bij binnenkomst nog aan moet zitten. Ook dit jaar wordt er weer een scheiding gemaakt tussen personen boven de 18 jaar en daaronder. Bij binnenkomst wordt de controlestrook verwijderd en krijgen de personen boven de 18 jaar een bandje om.

Bij heen en weer lopen dient men de afgescheurde ticket en een stempel op de hand te laten zien. Vergeet dus niet een stempel te halen bij de portier. Uw passe-partout is niet naamsgebonden. Indien u een avond dus niet kunt, kunt u simpelweg uw ticket van die avond aan iemand anders geven of doorverkopen. 

2.HET FEESTTERREIN 
In 2020 zal het Muziekfeest Lekkerkerk wederom plaatsvinden in park Weydehoeck, achter de nieuwe ijsbaan. Het ligt dus meer buiten de dorpskern. De ingang van het feestterrein is aan het einde van de Weidelaan, bij de Randweg.

3.TIJDEN
Het Muziekfeest telt in 2020 twee dagen. Op vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni 2020 begint het avondprogramma om 20.00 uur en duurt tot 02.00 uur.

4.PARKEREN
Het liefst zien wij u lopend naar de feesttent komen. Indien u op de fiets komt, dan kunt u deze, net als vorige jaren, kwijt langs het looppad naar de tent. Dus fiets meenemen richting tent. Niet bij het ijsclubgebouw plaatsen. Mocht u met de auto komen, dan kunt u via de Randweg doorrijden naar het industrieterrein. Daar kunt u een plaatsje vinden voor uw auto. Parkeer netjes, zodat bedrijven geen last van uw voertuig hebben. Vanaf het industrieterrein is het 5 minuutjes wandelen richting park Weydehoeck. Er fietst ook een verkeersregelaar rond op het industrieterrein.                          

5.ARTIESTEN 
Hoewel wij met alle artiesten contracten hebben afgesloten, zijn er te allen tijde omstandigheden waardoor een artiest onder dit  contract uit kan. Commerciele reizen naar het buitenland,  tv-optredens enz. Dit kan pas 3 dagen van te voren aan ons bekend worden gemaakt. Ook ons kan dat helaas gebeuren. Wij behouden ons dan ook het recht voor om voor deze avond u een zo goed mogelijk alternatief aan te bieden. Door aankoop van uw passe-partout geeft u aan van deze omstandigheid op de hoogte te zijn en geeft dit geen recht op geld retour voor uw passe-partout.

6.CONSUMPTIES
Voor het eten en drinken is er gekozen voor het muntsysteem. Bij een vast punt in de feesttent koopt u fiches. Met deze fiches kunt u bij de horecapunten zowel uw drankje als hapje aanschaffen. In 2020 kosten de muntjes wederom  € 1,20. Te veel aangeschafte muntjes worden niet retour ingenomen.

7.WAT NIET MAG
In het bezit hebben van drugs, wapens en meegenomen drank geeft ons reden u van de feestweek te verwijderen en zo nodig aangifte hiervan te doen. Aanwijzingen van de aanwezige security dienen opgevolgd te worden. Mensen die zich bij aanvang van een feestavond al onder invloed van middelen of drank aandienen bij de tent, wordt de toegang geweigerd.

8.SSSSSSSSSTT, HET IS NACHT
Bij het verlaten van de feesttent vragen wij u de nodige rust in acht te nemen om ook de omwonenden een ongestoorde avond/nacht te laten hebben.De organisatie van Muziekfeest Lekkerkerk is niet aansprakelijk voor schade en diefstal van persoonlijke eigendommen evenals eventueel opgelopen letsel. Wij gaan ervan uit dat u zelf verantwoord omgaat met uw spullen, uw dierbaren en uzelf.

9.GEEN GARDEROBE
Hoewel we nog niet weten wat het weer tijdens het Muziekfeest 2020 gaat worden, kunnen we al wel zeggen dat er geen garderobe beschikbaar zal zijn. Mocht u dus beslissen een jas, paraplu oid mee te nemen dan dient u hier zelf op te letten. Paraplu’s mogen de tent niet in ivm de veiligheid. Wij wensen u een gezellig, bruisend, spontaan en fantastisch leuk Muziekfeest toe!!!!

Laatste nieuws

Alle berichten

Naar 2021

Ook Muziekfeest naar 2021

Lees verder

Onzekerheid blijft

Maar wel in de startblokken

Lees verder